Slide

Vytvorme spolu

čistejšie Slovensko.

Čierne skládky sú dlhodobým
problémom, ktorý dokážeme vyriešiť
len s vašou pomocou

CHCEM POMÔCŤ
O NÁS

Sme nezisková organizácia, ktorej budúcnosť Slovenska nie je ľahostajná

Vznikli sme za účelom pomôcť očistiť Slovensko od nelegálnych skládok, ktoré denne znehodnocujú náš život kontamináciou pôdy, vody aj ovzdušia. V dôsledku ich existencie dochádza tiež k zužovaniu prietočných profilov vodných tokov ukladaným odpadom, čím sa zvyšuje riziko povodní.

Naším cieľom je združovanie finančných prostriedkov, určených na ochranu životného prostredia, predovšetkým na mapovanie a následné odstraňovanie čiernych, ako aj iných skládok, ktoré sa na území Slovenska nachádzajú.
Component 4 – 1@2x

Získanými finančnými prostriedkami podporujeme činnosť rôznych organizácií a pomáhame im v boji za čistejšie Slovensko. Máte neziskovú organizáciu, ktorá sa venuje ochrane životného prostredia, problému nelegálnych skládok, iným ekologickým otázkam či edukácii v tejto oblasti? Pomôžeme vám.

ako-pomahame@2x

NAŠE SLUŽBY

Ako pomáhame?

Mapovanie nelegálnych skládok

Vďaka finančným príspevkom pomáhame organizáciám vytvárať a udržovať online mapy s vyznačením miest a stavu skládok v reálnom čase.

Odstraňovanie nelegálnych skládok

Finančne podporujeme konkrétne organizácie pri odstraňovaní čiernych skládok.

Podpora projektov

Finančne podporujeme rôzne recyklačné, dekontaminačné aj sanačné projekty.

Podpora vzdelávania

Získané finančné prostriedky využívame tiež na podporu vzdelávania širokej verejnosti o hrozbách nekontrolovaných skládok. Zameriavame sa najmä na deti počas povinnej školskej dochádzky.